Κανόνες χρήσης του Alepoudes.gr


Οι χρήστες υποχρεούνται να συμορφώνονται με τους παρακάτω κανόνες χρήσης του Alepoudes.gr, εφόσον χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές σελίδες και υπηρεσίες του www.alepoudes.gr. Οι χρήστες θα πρέπει να ελεγχούν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των κανόνων χρήσης, καθώς θα υποχρεούνται να συμορφώνονται στους κανόνες, εφόσον συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές σελίδες και υπηρεσίες του www.alepoudes.gr.


1) Απαγορεύεται ρητά η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.alepoudes.gr για πώληση, αναδημοσίευση, μετάδοση και τροποποίηση, χωρίς την προηγούμενη άδειά του από την ομάδα του Alepoudes.gr

2) Επιτρέπεται η κοινοποίηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής σελίδας του www.alepoudes.gr σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

3) Επιτρέπεται η αποθήκευση εικόνων και άλλου περιοχομένου των ηλεκτρονικών σελίδων του www.alepoudes.gr αυστηρά για προσωπική χρήση.

4) Οι ατάκες που στέλνονται από τους χρήστες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο. Ατάκες που θα παραβαίνουν τον κανόνα 4) δεν θα δημοσιεύονται. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, όπου ο χρήστης μπορεί να αποδείξει ότι μία ατάκα, που έχει δημοσιευτεί σε άλλη ιστοσελίδα ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι δική του.

Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να συνιστά παραβίαση (ή παραβιάσεις) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους, και μπορεί να ζητηθεί να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.
Τελευταία τροποποίηση: 11/07/2016